Back to top

Profil

O nás

ROSA – ARCHITEKT s.r.o. je architektonická a projekční kancelář, která nabízí služby v oblasti výstavby. Naší filozofií a zároveň hlavní devizou je soulad kvality, spolehlivosti, a individuálního přístupu ke klientům. Ať je investorem stavby soukromá osoba, firma či veřejná instituce, spolupráce s naším ateliérem znamená vždy nejen spokojenost s výsledkem, ale i minimum starostí spojených se vznikem dokumentace, s průběhem povolovacích řízení i vlastní realizací stavby.

Projekt vnímáme jako komplexní balíček služeb. Spolupráce začíná sestavením zadání a průzkumem stavebního pozemku a pokračuje přes architektonickou studii a projekt interiérů přes povolení stavby k prováděcí dokumentaci s výkazem výměr. Nabízíme pomoc při výběru dodavatele stavby a v rámci autorského dozoru provázíme klienta realizací až k dokončení stavby.

Vzájemné pochopení zadání a použitých řešení a důsledná komunikace všech aspektů návrhu podpořená vizualizací exteriérů i interiérů a jsou klíčem nejen k hladkému průběhu projekčních prací, ale i realizace stavby.

Protože cesta od první schůzky ke zprovoznění stavby obvykle tvá dva až tři roky, a během té doby je potřeba překonat nejrůznější obtíže, považujeme za samozřejmé, že spolupráce s klientem nemůže být postavena jen na obchodním vztahu, ale musí jít o plnohodnotné partnerství. Investor je pro nás na prvním místě, je naší inspirací a výsledný návrh je vždy kombinací klientova přání, možností pozemku a našich zkušeností.

Náš příběh

Často se nás klienti před zahájením spolupráce ptají, co od nás mohou očekávat, jaký je rozsah našich služeb, co pro ně budeme schopni udělat. Zde vám nabízíme stručný přehled námi prováděných činností a projektových prací v pořadí, jak jdou po sobě. Portfolio našich služeb je sestaveno tak, aby pokrylo všechny činnosti a úkony, které je třeba provést od prvních úvah o výstavbě až po umístění posledních dekorací.

Příprava zakázky

Příprava zakázky je často podceňovaná, ale důležitá část projektu. Před zahájením projekčních prací, nebo ještě lépe před zakoupením pozemku, prověříme, co je a co není možné na vámi vybraném pozemku stavět, upozorníme vás na regulace, omezení a možná úskalí, zjistíme možnosti napojení na inženýrské sítě a následně provedeme potřebné průzkumné práce (zaměření pozemku, geologický a radonový průzkum).

Architektonická studie

Na základě vašeho zadání vytvoříme úvodní koncept, ve kterém dáme tvar vašim představám a to s ohledem na přednosti a nevýhody vašeho pozemku. Koncept budeme postupně rozvíjet od půdorysných schémat až po finální návrh. Na schůzku s námi se nemusíte nijak připravovat. Zadání vám pomůžeme sestavit tak, že odpovíte na naše otázky. Po celou dobu návrhu budete součástí týmu, budete naší inspirací a vaše náročnost nás povede k lepším výsledkům. Čím otevřenější budete, tím více bude navržený dům o vás a méně o vašich architektech. Vzhled domu vám budeme prezentovat na jednoduchých počítačových 3D modelech, které budou vždy osazeny do reálného modelu terénu. Součástí finálního výstupu je profesionální vizualizace, a pokud si to budete přát, jsme schopni vám zpracovat i animaci.

Návrh interiérů – basic

Návrh interiérů je volitelnou součástí našich projektů. Není nezbytný pro realizaci vlastní stavby, ale promyšlený projekt interiéru je cenným podkladem pro další stupně projektové dokumentace, který zamezí nekoncepčním a často nezvratným rozhodnutím přímo na stavbě, podpoří celkový efekt domu a vytvoří z něj Váš domov. Spolupráce s námi udělá z návrhu interiérů zábavu.

V základní verzi projektu interiérů vytvoříme image board (základní koncepci) a na základě toho vybereme podlahové krytiny a povrchy stěn, vnitřní dveře, parapety, vytvoříme komplexní návrhy koupelen a toalet včetně spárořezů obkladů a dlažeb a specifikace zařizovacích předmětů. Koncepčně vyřešíme kuchyňskou linku (podklad pro kuchyňské studio) a vestavěný nábytek (podklad pro výrobce atypického nábytku). V neposlední řadě navrhneme schodiště, koncepci osvětlení domu a řešení podhledů. Návrh může být ověřen vizualizací.

Tuto část návrhu interiérů doporučujeme zpracovat bezprostředně po ukončení architektonické studie, rozhodně však před zahájením prací na dokumentaci pro provedení stavby. Podrobná specifikace zařízení a vybavení domu totiž výrazně zpřesní projektovou dokumentaci a kontrolní rozpočet.

Návrh interiérů – extensive

Tato část návrhu nemá, co se týká rozsahu nabízených služeb, pevně daný obsah. Může se vztahovat na celý interiér, či jen na jeho část. Může zahrnovat všechny níže vyjmenované služby či jen některé.  Pro každou místnost, na které budeme pracovat, vybereme kompletní mobiliář a připravíme podrobnou vzorkovnici s reálnými vzorky barev, materiálů a textilu. Vytvoříme prostor pro vaše knihy, pro vaše sbírky, pověsíme vaše rodinné fotografie a vše, co si do svého nového domu přinesete.  Dále Vám nabízíme asistenci při výběru uměleckých předmětů (obrazů, plastik), dekoračních předmětů i konkrétních svítidel. Díky týmu spolupracovníků jsme schopni pro vás zajistit i ušití závěsů, výrobu atypického nábytku apod. A abyste se vším měli co nejméně starostí, budeme s Vámi spolupracovat i v průběhu realizace interiérů. Naše návrhy budeme prezentovat opět pomocí profesionálních a realistických vizualizací.

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí a dokumentace k žádosti o stavební povolení

Tyto stupně projektování nejsou nikterak zábavné, proto se o vše postaráme sami. Získáte územní rozhodnutí a stavební povolení, aniž byste jedinkrát museli navštívit kterýkoli úřad.

Dokumentace pro provedení stavby a položkový rozpočet

Čím méně otázek budeme muset zodpovídat až na stavbě a čím méně prostoru ponecháme pro volnou tvorbu provádějících firem, tím plynuleji a bez zbytečných komplikací výstavba proběhne. Nástrojem k tomu je propracovaná a detailní dokumentace pro provedení stavby. Na jejím základě pro vás zpracujeme kontrolní položkový rozpočet, který omezí na minimum nechtěné vícepráce.

Autorský a technický dozor

Aby se ani vlastní průběh stavby pro vás nestal noční můrou, budeme se o vás s našimi kolegy starat i v průběhu výstavby. I zde se bude rozsah našich služeb řídit vaší potřebou.

DŮM & ZAHRADA

DŮM & ZAHRADA 12 / 20

DŮM & ZAHRADA 7 / 20

DŮM & ZAHRADA 11 / 19

DŮM & ZAHRADA 3 / 18

DŮM & ZAHRADA 12 / 17

DŮM & ZAHRADA 1 / 17

DŮM & ZAHRADA 11 / 15

DŮM & ZAHRADA 7 / 15

DŮM & ZAHRADA 3 / 15

DŮM & ZAHRADA 7 / 14

DŮM & ZAHRADA 3 / 14

DŮM & ZAHRADA 12 / 12

STAVBA

STAVBA 4 / 19

DŘEVO & stavby

DŘEVO & stavby ? / ?

Partnerství

Protože vnímání okolí a naslouchání potřebám našich klientů je nezbytnou součástí, naší práce, stejně intenzivně vnímáme i kulturní a sociální potřeby našeho regionu. Z toho důvodu podporujeme níže uvedené instituce a kulturní projekty. Všechna partnersví vnímáme jako dlouhodobý proces, který pozitivně ovlivňuje obě strany.

Jazzinec

Partnery festivalu založeného v roce 1999, který probíhá v několika sálech a prostorech Trutnova, jsme od roku 2010.

Jazzinec je sérií koncertů, které vrcholí na Festivalovém Finále, na které následují After Parties a Autumn Parties. S výjimkou letních měsíců je tak Jazzinec téměř celoroční akcí.

Most k životu

Od roku 2016 podporujeme azylový dům, jehož posláním je pomoc s řešením nepříznivé sociální situace spojené s bydlením a podpora v návratu zpět do běžného způsobu života matkám či otcům s dětmi, kteří z různých příčin ztratili bydlení, a kteří současně nejsou schopni tuto kritickou životní situaci řešit vlastními silami.

Trutnovský Majáles

Tradiční studentskou akci s průvodem, volbou krále a královny a hlavně spoustou skvělé muziky, která každý rok přiláká na trutnovské Krakonošovo náměstí stovky návštěvníků podporujeme od roku 2014.