Back to top

Rodinný dům v Malšovicích

Navržený rodinný dům má dvě nadzemní podlaží, přičemž druhé nadzemní podlaží zaujímá jen menší část půdorysu. To odpovídá způsobu předpokládaného využívání domu, kdy bydlení stavebníků je řešeno na úrovni vstupu a zahrady a druhé nadzemní podlaží je určeno pouze pro návštěvy.

Hmota domu je tvořená křížením dvou kvádrů a vytváří čtyři funkční sektory. Severní obsahuje parkování a vstup do domu, západní sklad, vinotéku, technickou místnost a kuchyň, jižní sektor obsahuje jídelnu a obývací pokoj. Východní sektor tvoří ložnicovou část. V křížení je pak navržena dvoupodlažní vstupní hala se schodištěm. Pouze východní sektor je dvoupodlažní. Toto uspořádání umožňuje ideální rozvržení místností s ohledem na světové strany. Například obývací pokoj a jídelna budou osluněny po celý den. Členitá hmota domu je doplněna krytou terasou navazující na jídelnu. Fasády jsou sjednoceny bílou omítkou, kterou doplní okna v odstínu přírodního hliníku.

Tvar domu člení na čtyři funkční sektory i pozemek. Severozápadní sektor tvoří zpevněná plocha vstupu a vjezdu na pozemek navazující na krytá stání a sklad sportovního vybavení. V severovýchodním sektoru bude hospodářská část zahrady. Jihozápadní část, navazující na obývací pokoj a jídelnu, je určena pro okrasnou zahradu a v jihovýchodní části, v návaznosti na koupelnu, je umístěn bazén.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2021

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa

vizualizace: RealViz.