Back to top

Společenské centrum Svoboda nad Úpou – Interiéry

Původní kinosál se nachází v částečně zrekonstruovaném domě č.p. 473 na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou. Protože prostory původního zázemí i vstup do objektu slouží jinému účelu, je stávající objekt rozšířen o přístavbu do nádvoří objektu. Přístavba obsahující foyer v prvním nadzemním podlaží a galerii se vstupy do sálu ve druhém nadzemním podlaží je navržena jako moderní dynamický objekt. V této části je navrženo schodiště a výtah propojující foyer s galerií.

Z foyer se vstupuje do stávající části objektu, kde je v prvním nadzemním podlaží umístěna klubovna pro dvacet osob a místo pro přípravu občerstvení se zázemím. Dále jsou zde toalety pro celý objekt společenského centra. Ve druhém nadzemním podlaží je víceúčelový sál pro 91 diváků do kterého se vstupuje trojicí původních v současnosti zazděných otvorů. Ve třetím nadzemním podlaží jsou pak umístěny dvě kanceláře, technická místnost, sklad a toaleta pro imobilní. Výškové upořádání objektu je navrženo s cílem bezbariérově zpřístupnit za pomoci výtahu i sousední objekt městského úřadu, jehož nadzemní podlaží jsou v současnosti přístupná jen po schodišti.

Fasáda přístavby v přízemí je směrem k severu, kde bude parkoviště uzavřená a je prolomena pouze nikou únikového východu. Prosklený vstup je orientován k východu do upraveného nádvoří. Stávající severní fasáda se stává součástí interiéru. Nad úroveň přístavby vystupuje jen třetí nadzemní podlaží, které je vizuálně propojené s hmotou výtahu.

investor: Město Svoboda nad Úpou, projektová dokumentace: 2021

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, Ing. arch. Martina Rosová

spolupráce: Ing. Milan Jansa, Ing. Jakub Krtička, Ing. Dita Bedrníková, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov, Aveton s.r.o., DESIGN 4AVI s.r.o, GAST-PRO s.r.o.

vizualizace: RealViz.