Back to top

Rodinný dům s výhledem na Vizovice

Svažitý pozemek na okraji Vizovic si budoucí obyvatelé domu vybrali zejména kvůli výhledu. Zatímco jižní stranu pozemku lemuje vzrostlý les, západní strana se otevírá k Vizovicím, a díky značnému převýšení pozemku oproti centru města je z místa plánovaného domu vidět zámek i kostel sv. Vavřince. Navržený dům je komponován tak, aby tyto výhledy maximálně využil.

Přáním zadavatele byl přízemní bezbariérový dům s výstupem do obytné části zahrady. S ohledem na rozlehlost domu a skutečnost, že pozemek od příjezdové cesty poměrně výrazně stoupá, bylo důležité hmotu domu formovat tak, aby byla vhodně začleněna do stávajícího terénu. Toho se podařilo dosáhnout uspořádáním domu do tvaru písmene L a výškovým osazením skladu a přístřešku pro dva automobily o 90 cm níže. U vstupu do domu tak vzniká malé nádvoří, v němž je kryté venkovní schodiště a rampa.

Část domu přiléhající ke komunikaci má s ohledem na regulaci sedlovou střechu, část směřující do zahrady a přístřešek mají zelenou střechu. Kombinací střech je dosaženo efektu, kdy se dům proti svahu snižuje a za použití zelené střechy se zapojuje do krajiny. Zelené střechy rovněž zpříjemní mikroklima kolem domu. Členitý půdorys umožňuje optimální orientaci místností vůči světovým stranám. Dům je navržen tak, aby z hlavních obytných místností domu a z terasy byl výhled na Vizovice. Z jídelny a kuchyně je pak výhled i k lesu na jižní hranici pozemku. Ložnice jsou orientovány k východu.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2021

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa

vizualizace: RealViz.