Back to top

Dřevěný dům v Bohuslavicích

Původní dům se nacházel na hraně prudkého svahu a od příjezdové cesty byl oddělený úvozem. Částečně ukrytý mezi stromy se majestátně tyčil za poslední zatáčkou stoupání. Předchozí majitel přistavěl hospodářské křídlo, ale střecha starého domu zůstala nedokončená a nechráněné zdivo po bezmála třiceti letech není možné zachránit.

Nově navržený rodinný dům sice respektuje půdorysnou stopu původního domu ve tvaru písmene L, ale má menší zastavěnou plochu a je i výrazně nižší, protože na rozdíl od stávajícího domu má jen jedno nadzemní podlaží. Původní podsklepení je rozšířeno, je v něm umístěna garáž a pro vjezd do ní je využita původní úvozová cesta.

Dům je komponován ze dvou částí se sedlovou střechou se shodným sklonem 30°, které jsou na sebe kolmé a tvoří půdorysný tvar písmene L. Část obsahující obytný prostor leží na terénu, ložnicová část, která je podsklepená, vystupuje nad terén o 70 cm. Obě části jsou propojeny krčkem obsahujícím vstupní prostory.

Nadzemní část stavby je moderní masivní dřevostavbou z trámů s výjimkou východní a části severní střechy, které jsou z požárních důvodů zděné. Dřevěné konstrukce budou mít přírodní odstín, zděná část bude bílá. Viditelné části podzemního podlaží jsou obloženy pískovcem, který bude využit z původní stavby. Ze stejného materiálu bude i opěrná stěna u garáže a vstupu. Střecha objektu je navržena z falcovaného střešního šindele světle šedé barvy. Ve stejném odstínu je navržena i vnější strana rámu dřevo hliníkových oken.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2021

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa

vizualizace: RealViz.