Back to top

Rodinný dům v Černošicích

Rodinný dům je přímým schodištěm rozdělen na dvě části. Na jihu je prostorný obytný prostor, který je veřejnou částí domu, na severu je privátní ložnicová část. Toto uspořádání je propsáno do členění hmoty rodinného domu, zejména pak do uliční fasády, která je rozdělena prosklenou stěnou na celou výšku domu.

Vstup do domu je krytý konzolou ložnice. Dvě velká okna otvírají ložnici a obytnou místnost východnímu výhledu do krajiny. Prosklení obytného prostoru navazuje přes rohové okno i v jižní a západní fasádě a je přerušené trojicí dřevem obložených pilířů. Tento pás širokých oken je doplněn úzkými okny, která přerušují atiku. Prosklení v jižní fasádě kryje markýza, která přechází v zastřešení terasy na západě obytného domu.

Domek pro hosty je s rodinným domem propojený koridorem. Architektonické ztvárnění domku i koridoru odpovídá prvkům použitým na rodinném domě. Mezi koridorem a zastřešením terasy je v místě výstupu ze schodiště navrženo malé atrium. Na zastřešenou terasu navazuje bazén.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2016

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa

spolupráce: Ing. Petr Košťál, Ing. Miroslava Ježková, Ing. Dita Bedrníková, Digitronic CZ s.r.o.

vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek