Back to top

Rodinný dům se zimní zahradou v Pyšelích

Přízemní dům s plochou střechou je navržen při severní hranici rovinatého pozemku v obci Pyšely a je tvořen kompozicí dvou kvádrů. Vyšší z nich obsahuje obytný prostor a vysunutím na jih do zahrady a proskleným obvodem se otevírá světlu a umožňuje propojení interiéru s okolní zelení. K ulici otočená západní strana obytného prostoru je chráněna zimní zahradou, jižní fasáda je stíněna markýzou. Osvětlení vnitřní části obytného prostoru zajišťuje střešní světlík, pod nímž je umístěna kuchyně.

Vstup do domu je situován pod přístřeškem v západní části nižšího kvádru. Garáž, umístěná rovněž v této části domu, je šatnou propojená se vstupní halou. Hlavní ložnice s šatnou a koupelnou i ložnice hostů jsou orientovány na východ. V severní části domu je umístěna technická místnost a s garáží propojený sklad sportovního vybavení a zahradní techniky.

Dům je navržen jako dřevostavba v nízkoenergetickém standardu. Bílé fasády domu jsou doplněny obkladem z lícových pásků šedé barvy na některých meziokenních pilířích. Rámy výplní otvorů jsou bílé, oplechování atiky je navrženo šedé.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2019

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa

vizualizace: RealViz.