Back to top

Penzion Bukové Údolí

Navržený penzion v Peci pod Sněžkou je menší a tradičnější verzí projektu apartmánového hotelu, který byl plánován na stejném místě. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží, přičemž třetí nadzemní podlaží je řešeno jako obytné podkroví. Penzion je navržen ve velmi prudkém svahu, a tak je jeho velká část pod zemí. To významně ovlivnilo tvar i vnitřní uspořádání.

Nový vlastník projektu redukoval počet pokojů a zvětšil jejich komfort. Zároveň byl penzion doplněn o druhý objekt, který obsahuje dvě bytové jednotky, společné prostory a technické zázemí. Oba objekty jsou propojeny přízemním krčkem, který obsahuje wellness.

Penzion je navržen jako klasický horský dům se sedlovou střechou, který je tvořen jednoduchou hmotou členěnou pomocí lodžií a balkónů. Použité materiály vychází z materiálů na horách obvyklých: kámen, dřevo a plech, které jsou řazeny do obvyklých vodorovných vrstev.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2012 – 2020

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Martina Rosová, Ing. arch. Dana Peterková

vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek