Back to top

Rodinný dům na Kryblici

Rodinný dům je navržen na okraji Trutnova na mírně svažitém pozemku s jižní orientací. Základní hmotu tvoří dvojice kvádrů propojených proskleným krčkem. Charakter domu určují rohové lodžie a obklad tmavým kamenem. Dům nabízí řadu krytých venkovních prostor včetně polozavřeného atria. Dům je výškovým uspořádáním rozdělený na funkční zóny a umožňuje rozdělení domu na dvě bytové jednotky.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2012 – 2013, realizace 2013 – 2014

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa

spolupráce: Ing. Petr Košťál, Ing. Hynek Stiehl, Ing. Vít Zinga, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov

vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek

 

My jsme si vlastně atelier Rosa – Architekt nevybrali, oni si svým způsobem vybrali nás. Přišli s nabídkou společného postupu při úpravě regulativů, které řešili pro sousední dům. Protože se nám jejich přístup líbil, požádali jsme je o studii domu a nakonec jsme společně udělali celý projekt a rozhodně toho nelitujeme. Říká se, že když člověk postaví dům, tak hned ví, co měl udělat jinak. My jsme na nic takového nepřišli. S tím jak dům uvnitř funguje i s tím jak vypadá, jsme naprosto spokojeni.

Kultovi