Back to top

Konverze objektu bývalého pivovaru ve Vrchlabí

Objekt nevyužívaného pivovaru byl rekonstruován do podoby multifunkčního objektu. V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy obchodní prostory, ve druhém a části třetího podlaží se nachází kanceláře. V části druhého nadzemního podlaží je i posilovna. Stavební úpravy byly prováděny s respektem k původnímu objektu, členění fasád bylo v maximální možné míře zachováno. V prostoru pozdějších přístaveb, které byly demolovány vznikl park s dětským hřištěm.

investor: ONSET a.s., projektová dokumentace: 2012, realizace: 2013

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Michal Rosa

spolupráce: Ing. Milan Jansa, Ing. Rudolf Langer, Ing. Vít Zinga, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov

foto: Aleš Foff

 

Ateliér ROSA – ARCHITEKT projektoval rekonstrukci bývalého pivovaru ve Vrchlabí. Následně zajišťoval autorský a technický dozor v průběhu realizace stavby. Stavební úpravy byly navrženy s respektem k původnímu objektu, členění fasád bylo v maximální možné míře zachováno. S prací ateliéru ROSA – ARCHITEKT jsme byli spokojeni pro jejich profesionální a invenční přístup a schopnost pružně reagovat na naše požadavky.

Dušan Čížek, předseda představenstva ONSET a.s.