Back to top

Dvougenerační dům v Malšovicích

Rovinatý pozemek na okraji Malšovic si pro společné bydlení vybraly dvě generace jedné sportovně založené rodiny. Dům obsahuje dvě bytové jednotky a společné zázemí. Důraz je kladen zejména zachování intimity každého z bytů a na dostatek úložných prostor pro sportovní vybavení.

Menší bytová jednotka je osazena na úrovni terénu a je tedy bezbariérová. Druhá bytová jednotka je dvoupodlažní. Její prostor je o 65 cm vyzdvižen nad okolní terén. Tím je dosaženo výškového oddělní venkovních teras, zkrácení schodiště do ložnicové části a také lepší dostupnost sklepa, který je pod obytným prostorem umístěn.

Poměrně členitá hmota tomu je zarovnána dvěma mohutnými markýzami. Severní markýza kryje vstup do domu a dvě venkovní parkovací stání. Světlá výška pod ní je taková, aby pod ní mohlo zajet auto s koly na střeše nebo camper. Druhá markýza zastřešuje a propojuje obě terasy na jižní straně domu. Bílé fasády jsou doplněny obkladem na meziokenních pilířích.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2017 – 2018

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Martina Rosová

spolupráce: Ing. Petr Košťál, Ing. Miroslava Ježková, Ing. Dita Bedrníková, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov

vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek