Back to top

Rodinný dům s provozovnou ve Stodůlkách

Rodinný dům je navržen na rovinatém pozemku uprostřed různorodě zastavěné oblasti Stodůlek. Spojení bydlení rodiny s umístěním provozovny je navrženo tak, aby oba provozy mohly fungovat samostatně a navzájem se nerušily. Uspořádání hmoty domu tomu odpovídá.

Byt je umístěn v přízemí, tak aby z obytných místností byl přístup do zahrady. Vzhledem k tomu, že přímo na severní hranici pozemku stojí sousední objekt, je prostor mezi oběma domy využit k parkování. Kromě garáže a vstupu je při severní fasádě umístěna ještě šatna a pracovna. Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou je umístěn v jihozápadní části obdélníkového půdorysu, zatímco ložnice jsou umístěny v jihovýchodní části.

Provozovna je umístěna ve druhém nadzemním podlaží a má samostatný vstup orientovaný k ulici. Protože je provozovna situována v severní části domu, nenachází se nad žádnou z obytných místností. Odstup jižní fasády provozovny od fasády bytu zároveň zajišťuje intimitu zahrady, do které z provozovny nebude vidět.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2017 – 2018, realizace: 2019 – 2020

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Martina Rosová

spolupráce: Ing. Milan Jansa, Ing. Hynek Stiehl, Ing. Dita Bedrníková, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov

vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek