Back to top

Rodinný dům s vnitřním bazénem

Rovinatý pozemek na samém okraji Klánovic si vybrala rodina se dvěma dětmi pro výstavbu rodinného domu zejména kvůli jeho poloze a klidnému okolí. Toho se jim totiž v jejich současném bydlišti nedostává. Vjezd na pozemek je z jeho jižní strany, což znamenalo umístění privátní zahrady na severní straně domu. Regulativ zastavěné plochy neumožnil realizovat garáž na úrovni vjezdu, a proto je navržený dům třípodlažní s garáží v podzemním podlaží.

Do domu se vstupuje po krátkém venkovním schodišti na úrovni prvního nadzemního podlaží. Vnitřní schodiště a vstupní hala tvoří průhledovou osu domu od vstupu je skrz halu a vnitřní bazén, který je snížený na úroveň okolního terénu, vidět do zahrady. Přímé schodiště je navrženo tak, že z garáže ústí do zádveří s navazující šatnou. Obytný prostor je navržen při západní fasádě domu. Začíná kuchyní a jídelnou otevřenou jižnímu slunci a končí obývacím pokojem orientovaným do zahrady. Na obývací pokoj navazuje krytá terasa.

Do obytného prostoru se vchází z haly do prostoru na pomezí jídelny a obývacího pokoje a z tohoto místa vede rovněž schodiště do druhého nadzemního podlaží, kde jsou umístěny dětské pokoje, pracovna a ložnice rodičů s šatnou a vlastní koupelnou. Schodiště, které je zároveň součástí obytného prostoru i ložnicového části, tak spojuje nejen dvě podlaží, ale i celou rodinu tím, že koncentruje veškerou komunikaci v domě do jediného místa.

Členění fasád je dosaženo rozmístěním převýšených okenních otvorů a pásem bílého plechového obkladu vloženého mezi nadpraží otvorů prvního a parapet otvorů druhého nadzemního podlaží. Sokl domu, viditelné části podzemního podlaží a pilíř v severní fasádě jsou obloženy přírodní šedou břidlicí. Zbylá část domu je opatřena bílou omítkou.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2016

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Martina Rosová

spolupráce: Ing. Petr Košťál, Ing. Hynek Stiehl, Ing. Dita Bedrníková, Digitronic CZ s.r.o.

vizualizace: Ing. arch. Jan Pajurek