Back to top

Dřevěný altán v ornamentální zahradě

Dřevěný altán v Botanické zahradě je umístěn na křižovatce několika cest v části nazývané ornamentální zahrada. Jeho orientace vychází z napojení na stávající pěší trasy a pracuje s výhledy do okolní krajiny. Pro maximální propojení s krajinou je navržena zelená střecha.

Hlavní část altánu tvoří jediná místnost, která ve všední dny slouží pro výuku a prezentaci a o víkendech se z ní stane čajovna. Dvě stěny této místnosti jsou prosklené a nabízí výhled do zahrady. Na tuto místnost volně navazuje prostor s malým barem pro přípravu čaje. K baru přiléhá malý sklad. U vstupu do objektu, který je bezbariérový, je umístěna toaleta pro personál a toaleta pro imobilní.

Masivní sloupy mezi okny tvoří spolu s kleštinami rámovou konstrukci, která základem nosné konstrukce altánu. Tyto konstrukční „rámy“ jsou barevně odlišeny od ostatních dřevěných prvků stavby a jejich přiznání v interiéru i exteriéru je základním architektonickým motivem stavby.

Součástí altánu je dvouúrovňová krytá terasa pro venkovní posezení umístěné na jižní straně altánu. Ochoz, který lemuje altán při západní fasádě, navazuje na jednu z pěšin a nabízí pohled na dunu pod altánem.

investor: Botanická zahrada hl. m. Prahy, projektová dokumentace: 2014 – 2015, realizace: 2016 – 2017

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Michal Rosa, Ing. arch. Martina Rosová

spolupráce: Ing. Petr Košťál, Ing. Hynek Stiehl, Ing. Dita Bedrníková, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov

foto: petrkostal.cz

 

Pro umístění altánu jsme zvolili místo na křižovatce několika cest v části nazývané ornamentální zahrada. S ohledem na přírodní podmínky okolí směřovalo zadání pro oslovené architekty k dřevěné stavbě, která zapadne do okolí, zaujme, ale nebude nežádoucím způsobem poutat pozornost. Věříme, že ateliér ROSA – ARCHITEKT tyto požadavky naplnil. Vyzdvižení stavby na pilíře navíc umožnilo splynutí stavby se sousední dunou.

Altán slouží Botanické zahradě pro výuku a přednášky, ale také jako čajovna a kavárna. Dvouúrovňovou terasu vyhledávají návštěvníci zahrady k odpočinku a užívají si výhledy do okolí.

Botanická zahrada Praha