Back to top

Rekonstrukce kina Vesmír v Trutnově – Interiér

Kino Vesmír na Nábřeží Václava Havla v Trutnově bylo postavené v roce 1928 a je kulturní památkou. Přestože v roce 1976 prošlo rozsáhlou přestavbou, hmota stavby, základní členění fasády a zejména unikátní skořepinový podhled v sále jsou zachovány.

Protože hlediště sálu není původní a současně nevyhovuje stávajícím potřebám, bude kompletně sneseno a nahrazeno novým s kapacitou 256 diváků. V prostorách druhého nadzemního podlaží, které ztratily původní účel je umístěn druhý sál s kapacitou 39 diváků, který bude sloužit pro méně kapacitní projekce artových představení, ale také díky ozvučení Atmos jako prémiové kino. Je navržena změna organizace provozu včetně vyřešení bezbariérovosti, je posíleno občerstvení a navrženy nové kapacitnější toalety.

Na fasády je navráceno původní členění. Bílá fasáda je doplněna soklem z teraca. Hliníková krytina a rámy oken budou šedé.

VR: foyer

VR: velký sál

VR: malý sál

investor: Město Trutnov, projektová dokumentace: 2020 – 2021

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, Ing. arch. Martina Rosová

spolupráce: Ing. Milan Jansa, Ing. Hynek Stiehl, Ing. Dita Bedrníková, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov, Aveton s.r.o., DESIGN 4AVI s.r.o

vizualizace: RealViz.