Back to top

Středisko volného času v Trutnově – interiér

Středisko volného času je místem pro volnočasové aktivity zejména dětí a mládeže, ale nabízí program i pro dospělé. Po prověření několika lokalit a objektů byla pro realizaci záměru doporučena lokalita na Nivách. Stávající objekt využívaný sportovci, který se zde nacházel, byl na hranici životnosti. Velký význam pro výběr lokality pro středisko však mělo i bezprostřední okolí stavby, ve kterém se nachází desítky vzrostlých stromů a plochy vhodné pro umístění venkovních her a sportovišť.

K zachované části původního objektu byly po stranách připojeny dvě přístavby. Nová vstupní část obsahuje v přízemí šatny, vstupní halu a na ní navazující kavárnu, ve které mohou rodiče počkat na své děti. Ve druhém patře jsou dva propojitelné ateliéry, keramická dílna a administrativní zázemí. Divadlo nebude sloužit pouze pro nácvik divadelních představení, ale kvalitní technologie umožní výcvik mladých zvukařů a osvětlovačů.

Ve střední stávající části je velká tělocvična, taneční sál, dojo, šatny, zázemí externích pedagogů a sklady. V přístavbě nejdále od vstupu do areálu je navržena lezecká stěna s členitými plochami uvnitř i vně. Komínem uvnitř stěny je možné vylézt až na střechu objektu. Důležitým prvkem návrhu je provázanost jednotlivých provozů, synergie činností a vzájemná inspirace. Z tohoto důvodu je prosklená chodba kolem tělocvičny a jedna klubovna je propojena přímo s lezeckou stěnou.

Venkovní areál obsahuje klasická sportoviště (multifunkční hřiště s umělým povrchem, kurt na plážový volejbal), lanový park umístěný mezi kmeny stávajících stromů, dobrodružné hřiště, dětské hřiště, mlhoviště a dva altány. Významným prvkem je i Festival park, který bude sloužit rozmanitým aktivitám.

investor: Město Trutnov, projektová dokumentace: 2015, realizace: 2017 – 2019

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Martina Rosová, Ing. arch. Dana Peterková

foto: Miloš Šálek

I přes náročnost a netradičnost zadání byla studie vypracována k naší plné spokojenosti, v souladu s veškerými současnými trendy volnočasového vzdělávání, jako jsou modernost, otevřenost a bohatá variabilita prostor. V prostředí, kde je navržená budova umístěna, působí velice čistě a harmonicky, a to i díky prvkům dřeva a zelené barvy. Prostor pro posezení v kavárně přímo vybízí k relaxaci či pozorování venkovních aktivit, které jsou odsud dobře viditelné. Věříme, že pokud se podaří projekt zrealizovat, bude skutečným centrem volného času na Trutnovsku, kam se lidé z širokého okolí budou rádi vracet a kde budou zejména děti a mládež trávit svůj čas smysluplně, v důstojném a inspirujícím prostředí.

SVČ Trutnov