Back to top

Rodinný dům u České Skalice

Pozemek s výhledem na přehradu Rozkoš se nachází na vrcholu mírného kopce na okraji České Skalice. Přáním klienta bylo vytvořit přízemní rodinný dům s dostatkem úložných prostor, zejména pro sportovní vybavení, využít výhledů, které pozemek nabízí a navrhnout fasády, které dlouhodobě odolají prašnosti okolních polí.

Zásadním rozhodnutím bylo oddělení přístřešku pro dva automobily a skladu sportovního vybavení a zahradní techniky od domu. To nám umožnilo zvolit pro každá z objektů odpovídající stavební technologii i design.

Rodinný dům je jednopodlažní nepodsklepený s plochou střechou. Skládá se ze dvou hmot s plochými střechami, které se liší svojí výškou. Ve zvýšené hmotě je navržena vstupní hala a obytný prostor, v nižší hmotě je zádveří se šatnou, ateliér, technická místnost, tři ložnice, šatna a koupelna rodičů a dětská koupelna.

Architektonické řešení je založeno na členění hmoty, použití velkých oken bez parapetu, které nabízí výhled na přehradu Rozkoš a ukončení domu výraznou markýzou. Fasády jsou sjednoceny obkladem z lícových pásků doplněny a oplechováním markýzy a ostění otvorů.

Objekt skladu a krytého stání je jako protiváha k hlavnímu objektu navržen v dřevěném obkladu.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2013, realizace: 2014 – 2015

architektonický návrh: Ing. arch. Martina Rosová, interiéry: Ing. arch. Martina Rosová

spolupráce: Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Hynek Stiehl, Ing. Vít Zinga, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov

foto: petrkostal.cz

 

Na spolupráci s ateliérem Rosa – Architekt velmi oceňuji přípravnou fázi, při které jsme byli důkladně dotazováni na naše potřeby a přání. Současně se pan architekt Rosa se svou ženou snažili pochopit náš životní styl a cítění. Díky tomu jsme hned při dalším sezení vybrali jeden ze dvou návrhů, který splňoval požadavky jak na architekturu, tak na praktický život. Při realizaci stavby se sice objevilo pár nepřesností v dokumentaci a rozpočtu, což bych mohl uvést asi jako jedinou negativní věc, o které stojí za to hovořit. Ale za přispění projektantů a spolupráce mezi stavbyvedoucím a stavebním dozorem se vše vyřešilo. V průběhu stavby jsme společně s architekty pracovali na vzhledu interiéru a ve výsledku je postaven dům, který se nám líbí ještě víc, než v architektonické studii.

Jan Harant