Back to top

Rodinný dům se zimní zahradou

Stavební pozemek pro navržený dům je poměrně úzký a rovinatý s příjezdem z východní strany. Okolí bude hustě zastavěné, ale ani v době návrhu nenabízel žádné zajímavé výhledy. Bylo tedy zřejmé, že dům se bude moci výrazněji otevírat pouze do zahrady na západní straně domu. Zadáním klientů byl pohodlný přízemní dům pro čtyřčlennou rodinu s garáží pro dvě auta a dostatkem úložných prostor na sportovní vybavení.

Inspirací pro návrh domu se stala záliba klientů v interiérové zeleni. Zimní zahrada, která je vizuálně propojená s obytnou místností, se stala srcem domu a díky světlíku také zdrojem světla pro přilehnou kuchyň. Zeleň je řešena formou vertikální zahrady. Zimní zahrada leží na průhledová ose, která vede domem od vstupu až do zahrady. Tato osa směřuje z východu na západ a architektonicky dělí dům na dvě hmoty a zároveň i dispozičně na dvě provozní části.

Podél jižní fasády jsou umístěny všechny ložnice, protože orientace ložnic do ulice nebyla žádoucí. Na sever od osy je pak umístěna garáž, technické místnosti a směrem do zahrady obytný prostor. Hmoty jsou koncipována tak, aby se i do obytného prostoru doslalo i jižní slunce. Prodloužením obytného prostoru je krytá terasa s úložným prostorem na potřebné vybavení.

Dům je vybaven inteligentní elektroinstalací, řízeným větráním s rekuperací tepla, chlazením obytných místností a tepelným čerpadlem. Akustika hlavní obytné místnosti, chodeb a koupelen je řešena napínanými podhledy.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2009, realizace: 2010 – 2011

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Martina Rosová

spolupráce: Ing. Petr Košťál, Ing. Hynek Stiehl, Ing. Vít Zinga, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov

foto: petrkostal.cz

 

Čas ubíhá velmi rychle, takže i retrospektiva událostí okolo hledání pozemku i následného rozhodování co by na něm mělo stát, je již poměrně vzdálená. I s časovým odstupem jsme však se všemi rozhodnutími okolo výstavby, ale hlavně s životem v našem rodinném domě velmi spokojeni. K těm dobrým rozhodnutím patří nesporně i výběr architektonické kanceláře Rosových. Spolupráce probíhala od počátku cíleně a smysluplně. Za nás jsme nastínili pár základních přání, kterými byla představa o přízemním bungalovu, s integrovanou zimní zahradou, využívajícím nepravidelný geometrický tvar pozemku.

Rosovi zpracovali studii, komentovanou slovy, že je velmi zajímavá, ale nákladnější oproti naší původní představě. Naše nadšení z navrženého architektonického řešení převýšilo obavy rozpočtové. Spolupráce pokračovala precizním zpracováním prováděcího projektu, který nám během realizace mnohokrát pomohl při kontrole jednotlivých subdodávek. S ateliérem jsme následně spolupracovali i při návrhu částí interiéru, kde se obdivovaným středobodem interiéru nesporně stala vertikální zahrada navržená paní Rosovou.

Takže ještě jednou díky a přejeme mnoho dalších spokojených zákazníků.

Lenka a Ondřej Chlostovi