Back to top

Rodinný dům na Červeném kopci I. v Trutnově

Stavební pozemek se nachází v poměrně prudkém jižním svahu s přístupem ze severní strany v území svázaném dosti přísnou regulací, která omezuje výstavbu na rodinné domy se sedlovou střechou, jejíž hřeben musí směřovat kolmo na přístupovou komunikaci. Z pozemku je výhled na celý Trutnov.

Zadání se skládalo ze tří úkolů: Vyřešit funkční dům pro dvoučlennou domácnost s požadavkem ne návaznost zahrady na obytné prostory domu. Navrhnout zastřešení venkovní vířivky tak, aby bylo součástí hmoty domu a nikoli přidanou pergolou. Architektonickým řešením vytvořit přidanou hodnotu, která v případě prodeje zvýší cenu a likviditu nemovitosti.

S ohledem na orientaci pozemku vůči světovým stranám a na podmínky dané regulačním plánem byla zvolena kompozice dvou kvádrů, které na sobě leží a částečně se překrývají. Tato kompozice je také reakcí na svažitý pozemek a na předpokládaný provoz objektu. Vstup do objektu je na úrovni druhého nadzemního podlaží. Toto vstupní podlaží bude využíváno méně – zejména návštěvami. Bydlet se bude v 1. nadzemním podlaží, které má přímý kontakt s jižní částí zahrady.

Ve 2. nadzemním podlaží, je kromě vstupní haly pracovna, pokoj pro hosty, koupelna a technická místnost. Hmota druhého podlaží má podélnou osu a také hřeben sedlové střechy orientován přibližně severojižním směrem, čímž je splněna požadovaná regulace.

První nadzemní podlaží má podélnou osu orientovanou kolmo na osu 2.NP – tj. východně – západním směrem. Tato kompozice je velmi výhodná, protože všechny obytné místnosti (v obou podlažích) mají otvory jižním až jihovýchodním směrem. To je příznivé z hygienického hlediska i z hlediska oslunění. Hmota 2.NP navíc přesahuje přes část 1.NP a tak poskytuje zastínění terase a zastřešení vířivky. Hmota 1.NP je navržena s plochou střechou – díky svažitosti terénu se ale tato střecha směrem od přístupové komunikace bude jevit jako terasa a nenaruší rytmus okolní zástavby.

V návrhu je kladen důraz na propojení interiéru obytných místností a exteriéru a to zejména velkými prosklenými plochami v jižní fasádě. Způsob osazení domu do terénu za použití opěrné stěny z pohledového betonu má za následek, že z obytného patra je možné vstoupit to prakticky rovinné obytné zahrady o ploše 540 m2 a to na pozemku, který má včetně stavby výměru 850 m2.

Objekt při pohledu od přilehlé komunikace působí jednoduchým dojmem, plně se projeví při pohledu ze zahrady. Základní myšlenkou je kontrast dvou hmot a to nejen jejich vzájemnou polohou, ale i materiálového řešení. Kombinace lícových pásků a bílé omítky jasně signalizuje, že se jedná o moderní městský dům.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2009 – 2010, realizace: 2010 – 2011

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Martina Rosová

spolupráce: Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Hynek Stiehl, Ing. Vít Zinga, Ing. Pavel Rus, Martin Fejk

foto: petrkostal.cz

 

Předem musíme upozornit, že se u nás jednalo již v pořadí o druhou výstavbu atypického rodinného domu. K výstavbě prvního domu jsme využili služeb architektonicko-projekční kanceláře z Prahy. Při hledání projektanta našeho nového atypického domu v Trutnově, jsme zpočátku naráželi na překážky, které byly pro nás, v té době, nepochopitelné, zejména v přístupu projekčních kanceláří. Náš požadavek na nekatalogový dům s daným rozpočtem, který bude vlastně na míru, ale bude mít i určité kouzlo originality, byl pro ně nesplnitelný. Od naší první realizace výstavby uplynulo již několik let. Přístup bez fantazie a chutě k řešení, nás poněkud překvapil. V té době jsme na doporučení oslovili manžele Rosovi. Již na první schůzce jsme byli mile překvapeni, právě oním přístupem, který jsme hledali a zároveň službami s tím spojenými.

Celkové hodnocení je velmi příznivé, nejen vzhledem k celkovému přístupu, ale dovolujeme si říci i velmi upřímnému jednání, jak ze strany majitele firmy, tak i jeho budoucí manželky.

Alena a Pavel Baumovi