Back to top

Rodinná usedlost na Trutnovsku – interiér

Tento dům kromě bydlení stavebníka slouží pro setkávání rozvětvené rodiny a přátel ve venkovské krajině na Trutnovsku. Název usedlost vychází z toho, že k rodinnému domu patří ještě další hospodářské stavení pro domácí zvířata, skleník a malý rybník pro chov vodního ptactva napájený potokem, který pozemek dělí na obytnou a hospodářskou část.

Stávající dvoupodlažní rodinný dům byl rekonstruován a osahuje pokoje pro členy rodiny, kteří zde trvale nebydlí. Tato část však může v budoucnosti sloužit i jako samostatný rodinný dům pro některé z dětí. Dvoupodlažní hmota této části byla ještě prodloužena o garáž techniky.

Novostavba rodinného domu je jednopodlažní nepodsklepený objekt s pultovou střechou. Objekt má obdélníkový půdorys orientovaný souběžně s hřebenem stávající části. Jednoduchý tvar domu je narušen pouze nikou zastřešené terasy a vystupující částí jídelny. Všechny obytné místnosti jsou orientovány k jihu. Stará a nová část jsou propojeny novostavbou garáže pro dva osobní automobily.

Protože stavebník se stěhuje z města na venkov, aby byl co nejvíce venku, je těžištěm domu velká zastřešená a ze tří stran chráněná terasa. Je umístěna tak, aby byl dům již od vstupu „průhledný“ až na terasu. Kuchyně a jídelna jsou řešeny velkoryse, jako společenská místnost, kam se musí vejít domácí i hosté. Ostrovní kuchyně je navržena tak, aby v ní mohlo pracovat několik kuchařek, jídelna pojme až dvacet stolovníků. Oproti tomu obývací pokoj majitelů domu je poměrně komorní a je zamýšlen jako privátní místnost. Soukromá část domu pak obsahuje dětský pokoj, pracovnu, ložnici, šatnu a dvě koupelny.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2011, realizace: 2012 – 2014

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Martina Rosová

foto: petrkostal.cz

Hodně času jsme s architekty strávili již pří výběru vhodné parcely a tak byl prostor předat všechny naše požadavky ohledně bydlení, které se také povedlo do nového domu začlenit. Výborně fungovala vzájemná komunikace a ocenili jsme schopnost vcítit se do myšlení nás – zákazníků. Opravdu spokojeni jsme s řešením terasy, kde trávíme hodně času (v zimě se dostává sluníčko do domu a v létě poskytuje stín).

Interiéry jsme vytvářeli v poměrně dlouhém časovém horizontu. Již po prvních krocích realizace jsme získali naprostou důvěru v předkládaná řešení, což nám hodně usnadnilo naše další rozhodování. Podařilo se najít zajímavá a přitom mnohokrát i finančně dostupná řešení.“

Míla a Rosťa Joudalovi