Back to top

Rekonstrukce městského kina Jitřenka v Semilech

Původní objekt byl v minulosti několikrát přestavovaný. Tomu odpovídalo i složité výškové uspořádání vnitřních prostor. Radikální rekonstrukce umožnila maximální využití vnitřního prostoru a uspořádání, které i ve vnitrobloku zajišťuje knihovně dostatečné množství denního světla.

Stávající předimenzované kino pro 450 diváků bylo zmenšeno na moderní kinosál pro 115 diváků. Rozsáhlá vstupní hala byla přeměněna na kavárnu, která ústí do Riegrova náměstí a poskytuje kinu potřebný gastronomický servis.

Zbývající prostory původního kina, nevyužívaný reprezentační sál a služební byty byly přeměněny na městskou knihovnu. Ta má tři části: Neveřejná regionální knihovna a kanceláře jsou umístěny v prvním nadzemním podlaží. Ve druhém nadzemním podlaží je knihovna pro dospělé se školící místností. V tomto podlaží je víceúrovňové uspořádání využito k členění knihovny na jednotlivá oddělení. Ve třetím nadzemním podlaží je pak knihovna pro děti a mládež a klubovny. Obě veřejně přístupné části knihovny nabízení čtenářům možnost vstupu na terasu.

Obě uliční fasády byly ponechány v původním duchu, pouze barevné řešení bylo výrazně zjednodušeno. Fasáda do Riegrova náměstí byla doplněna o prosklení a kamenný obklad na úrovni fasády a stínící prvky.

investor: Město Semily, projektová dokumentace: 2007 – 2008, realizace: 2009 – 2010

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Michal Rosa, Ing. arch. Karel Spáči, Ing. arch Martina Rosová

spolupráce: Ing. Milan Jansa, Ing. Hynek Stiehl, Ing. Vít Zinga, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov

foto: petrkostal.cz

 

Do voleb v roce 2006 jsme šli s ambiciózním projektem oživení staré budovy kina Jitřenka. A i když nás lidé zvolili, myslím, že příliš nevěřili, že dokážeme tento svůj slib z říše snů splnit.

Náměstí v roce 2006 „zdobila“ omšelá budova zavřeného kina, které mělo svoji největší slávu za sebou. V devítitisícovém městě kinosál pro 500 diváků už smysl opravdu neměl. Nápadů čím Jitřenku oživit bylo nepřeberně. V podstatě všechno co v Semilech chybělo, byla chuť do budovy vložit. Aby nápady dostaly reálné obrysy, pustili jsme se do hledání architekta, v kterém najdeme stejné zapálení a chuť k Jitřence, jakou jsme v sobě nesli. A podařilo se. Pan architekt Rosa uvěřil našim představám a postupně je převzal. Do budovy, které polovina byla železobetonová z 60. let, a druhá polovina zděná z 20. let, se mu podařilo vložit kromě moderního kinosálu i knihovnu a kavárnu. Shánění peněz nebylo jednoduché, ale nakonec jsme uspěli a projekt s pomocí dotace realizovali. Soužití a propojení a doplňování jednotlivých provozů funguje výborně. Panu architektovi se ve společných debatách podařilo přesvědčit pochybovače o budoucím funkčním prostoru. A měl pravdu. Kino už navštívilo od roku 2010 více než 100 tis. diváků, knihovně stoupl po přesunu do nových prostor počet čtenářů na dvojnásobek, kavárna oživila náměstí a často bývá problém najít v ní volné místo.

Kvalitu projektu dokládá i fakt, že při náročné rekonstrukci a propojení různě starých objektů se podařilo udržet vícepráce do 2% rozpočtované ceny.

Jitřenka kvalitativně zvedla život v Semilech. A výběr architekta Rosy byl šťastnou volbou.

Mgr. Jan Farský, poslanec Parlamentu ČR, starosta Semil 2006 – 2014