Back to top

Dva rodinné domy v Nebušicích

Pozemek ležící při severovýchodním okraji Nebušic býval v minulosti hliništěm, a proto je poměrně svažitý a jediný možný vjezd na něj se nachází v severním rohu více než tři metry vysoko nad převažující niveletou. Zatímco jihovýchodní strana pozemku nabízí výhled do okolní otevřené krajiny, směrem na jihozápad pozemek strmě stoupá k lesu.

Oba rodinné domy mají jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží a do terénu jsou osazeny tak, že vstupní podlaží navazuje na úroveň vjezdu. Zádveří je s garáží propojeno šatnou pro odkládání svrchního oblečení a obuvi. Rohové prosklení otevírá obytný prostor s kuchyní a jídelnou k jihovýchodu a k jihozápadu. Prostorná pracovna bude rovněž plnit funkci pokoje pro hosty.

Ložnice rodičů s šatnou a koupelnou, dva dětské pokoje s vlastní koupelnou, wellness a technická místnost s prádelnou jsou umístěné o podlaží níže. S ohledem na okolní terén má podzemní podlaží všechna okna orientována na jihovýchod. Bazén, který nahrazuje opěrnou stěnu, rozděluje zahradu do dvou částí. Výše umístěná část zahrady navazuje na obytný prostor, zatímco do dolní části zahrady je možné vstoupit z ložnic.

Vytvoření vzájemné intimity obou domů je docíleno tak, že v severozápadní fasádě nejsou umístěna žádná okna. Tím je zároveň zachováno soukromí jediného souseda při severozápadní hranici pozemku.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2018 – 2020

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Martina Rosová

spolupráce: Ing. Petr Košťál, Ing. Hynek Stiehl, Ing. Dita Bedrníková, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov

vizualizace: RealViz.