Back to top

Dřevěný dům

Navržený dům se nachází v nejvýše položené části Červeného Kopce v Trutnově. Skládá se ze dvou částí, které spolu tvoří tvar písmene L. Rodinný dům má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží a sedlovou střechu orientovanou souběžně s komunikací. Podzemní podlaží není od komunikace vidět. Nad terén vystupuje její severovýchodní část a je ta opatřena betonovou omítkou. Nadzemní část domu je navržena jako dřevostavba z masivního dřeva. Kolmo k této hmotě přiléhá objekt skladu a zastřešených stání, který má plochou střechu a je opláštěný fasádními deskami v antracitové barvě.

Pěší přístup k domu je zastřešený a je součástí objektu parkovacích stání, které na něj navazují. V západní části domu je umístěn obytný prostor, ve východní části je hlavní ložnice s šatnou, koupelnou a prádelnou. S ohledem na soukromí rodičů a dospělých dětí je apartmán dětí umístěn v dolním podlaží.

Dřevěná část domu je roubená ze systému KONTIO Smart Log. Nesedavé lepené trámy tloušťky 275 mm tvořící obvodové zdivo jsou zakončeny nárožím Neo Corner.

investor: soukromá osoba, projektová dokumentace: 2015 – 2018, realizace: 2018 – 2019

architektonický návrh: Ing. arch. Michal Rosa, interiéry: Ing. arch. Martina Rosová

spolupráce: Ing. Petr Košťál, Ing. Miroslava Ježková, Ing. Dita Bedrníková, Ing. Pavel Rus, T – FESTING s.r.o. Trutnov

návrh zahrady: New Visit s.r.o

foto: petrkostal.cz

 

Reference

Obrátili jsme se na ateliér ROSA – ARCHITEKT s poměrně jasnou představou o budoucím domě. Moderní, bezbariérový dům s oddělenou částí pro dospělé děti. Komplikací byl reliéf, naštěstí dost velkého pozemku, a naše přání žít ve srubovém domě. Pokud bychom ustoupili od svých požadavků, realizace domu by byla snazší, ale o to víc nás dnes baví a těší. Ve spojení s interiérem navrženým paní Rosovou žijeme v působivém domě s unikátní atmosférou.

Kubecovi